Ett litet ord på vägen

Vi hade en samtalsgudstjänst kring ämnet Frihet och mina tankar har kretsat en del kring det sen dess. Att bli kristen innebär inte att man plötsligt är fri från lagar, regler, påbud etc. Kristus friköpte oss från syndens slaveri vars frukt i slutänden är evig död, men istället har vi nu blivit Kristi slavar.

Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6:20-23)

Att vara denna världens slav må vara enklare, men dess glädje är kortsiktig och leder till döden. Att vara Kristi slav leder till evigt liv! Jesus sa: ”Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” (Matt 11:29-30)

Att leva med Kristus innebär att Guds lag läggs i våra hjärtan och skrivs i våra sinnen (Hebr 8:10). Guds vilja blir vår vilja! Och ju mer vi låter ljuset lysa upp det mörka i våra liv, desto mer lika blir vi vår Herre, Jesus Kristus.

Något som också medföljer om vi väljer att vara Kristi slav är att vi får ta del av alla Guds löften och välsignelser! Och i mina ögon är det långt mera värt än den kortvariga glädje synden ger.

/Caroline