Ett litet ord på vägen

På startsidan – en rest av ett träd som troligtvis var ganska ståtligt en gång i tiden. Det ser inte mycket ut för världen men det står där, det lever fortfarande trots naturens hårda behandling.

Skälbykyrkan kanske inte ser mycket ut för världen. Men det finns en rest, det finns fortfarande liv. För Gud är detta en möjligheternas plats! I Jesaja 42:3 står det : ”Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten.”

En veke som glöder kan sätta en skog i brand! Vi måste se till att den glödande veken inte slocknar. Gud släcker den inte, men det kan vi själva göra. Vi behöver ständigt söka Gud och leva i Hans närhet om vi ska kunna hålla glöden levande. Det är min bön för detta nya skeende i vår församling – att vi ska blåsa liv i den glöd som finns så att vi kan starta nya bränder!

Gud välsigne dig!

/Caroline