Om Jesus varit politiker

Häromdagen läste jag en artikel om Donald Trump att flertalet republikaner fördömde hans middag med en vitmakt-profil. Han uppmanades att ta avstånd från dessa individeroch deras hatfulla retorik. Hur skulle världen sett ut om Jesus lyssnat till dessa ord? Han skulle bland annat inte ha ätit hemma hos Sackeus och Sackeus skulle ha fortsatt med sina orättfärdiga affärer.Jesus skulle inte ha mött den samaritiska kvinnan vid brunnen det på den tiden var otänkbart för en jude att umgås med samariter och hon skulle inte ha vittnat om honom i staden vilket gjorde att flera människor kom till tro på honom. Om Jesus varit politiker skulle hela den kristna historien skrivas om, och vi skulle troligtvis inte haft någon kristendom idag. Vi är alla i behov av nåd, sanning och kärlek. Och om inte vi förmedlar det på något sätt, hur ska vi då kunna nå de förlorade? Vi kanske inte ska lyssna på vad politikerna säger om vilka vi bör och inte bör prata med? Kanske är det bättre att följa Jesu exempel? Kanske är det hemma vid middagsbordet som vi kan nå våra motståndare? För att vi ska kunna ändra våra tankar och åsikter behöver vi få ta del av andra tankar och åsikter. Hur får vi del av dem? Det är inte lätt att lyssna till någon som tar avstånd från en och som vänder ryggen mot en. Men om någon samtalar med mig över en kopp kaffe eller te ja kanske jag faktiskt kan höra vad personen säger och kanske, ja jag kanske faktiskt kan inse att jag inte har sett hela bilden och kanske till och med ändrar mig...Hur gör du när du möter någon som inte tycker, tänker eller beter sig som dig?

/Caroline