Klippan

Världen förändras i snabb takt. Ibland känns det svårt och jobbigt att hänga med. Vad som är viktigt att tänka på i en tid som denna är att Guds Ord består! Hans ord förändras inte utifrån omständigheter som vi lever i. Hans ord anpassar sig inte efter vad denna världen säger och tycker. Vi ska leva i världen – inte av den.

Gud förändras inte heller. Han är densamme igår, idag och i evig tid. Samme Gud som talade till Mose på berget, som var med kung David och ledde honom och alla andra vi kan läsa om i Bibeln. Samme Gud kan tala till dig idag! Ord som är eviga. Löften som står kvar, som vi kan luta oss mot när allt annat talar emot.

Känner vi oss osäkra på allt vi möter och ställs inför så kan vi alltid känna oss trygga med att Gud är vår klippa – en oföränderlig, fast punkt i vår tillvaro. Han är vår befriare, vår tillflykt, vår herde, vår borg, vår hjälp i nöden. Håll fast vid Honom! Stå kvar på klippan!

/Caroline