Ett litet ord på vägen

Våga sikta högt! Jag ska erkänna att när Johan har pratat om att vi ska bli Södermanlands största församling har jag tänkt – ”åh kära nån, kan han inte sätta upp ett lite mer rimligt mål!” Men samma dag som jag tänkte detta senast gick jag hem och läste i min andaktsbok.

Det stod: ”En lärare ville lära sina elever en lektion som de aldrig skulle glömma. Han gav dem möjlighet att välja mellan tre olika prov – det första hade 50 frågor, det andra hade 40 frågor och det tredje hade 30 frågor. De som hade valt provet med 30 frågor fick betyget ”C”, oavsett om de hade svarat rätt eller fel på frågorna. De som hade valt provet med 40 frågor fick betyget ”B”, trots att mer än hälften av svaren var fel. De som hade valt provet med 50 frågor fick betyget ”A”, även om de hade svarat fel på det mesta. Studenterna förstod ingenting. Läraren förklarade för dem: ”Kära elever, jag vill inte ta reda på vilken kunskap ni har, utan jag vill veta hur beslutsamma ni är att sikta så högt som möjligt.”” (César Castellanos, 365 deklarationer av liv.)

När jag läste detta insåg jag att jag hade valt provet med 30 frågor. Men Gud vill att vi ska sikta högre! Den enklaste vägen må vara enklast, men den ger inte de största segrarna, om ens några! Vilket prov väljer du? Vilket prov väljer vi som församling?

/Caroline